top of page

VEEMARKT INFRA

De werkgroep Infra & Veiligheid is in november 2018 in het leven geroepen door betrokken wijkbewoners, toen de wijk Veemarkt nog in aanbouw was. De werkgroep houdt zich bezig met de inrichting en gebruik van de openbare ruimte en de verkeersontsluiting rondom de wijk. En geeft terugkoppeling over het gebruik van de infrastructuur en de verkeersveiligheid aan de gemeente, met als doel de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

ONDERWERPEN WAARMEE DE WERKGROEP ZICH TOT NU TOE HEEFT BEZIG GEHOUDEN ZIJN ONDER ANDERE:

Inrichting van de 30km zone en materialisatie van de wegen

Invoering betaald parkeren

Verkeersonveilige punten in en rond de wijk

Veiligheid voetgangersoversteek

Biltse Rading

DE WERKGROEP

De werkgroep onderhoudt

contact met de gemeente (gebiedsmanagers, projectmanagers, wijkbureau, raadsleden en wethouders

waar nodig).

De werkgroep wisselt regelmatig van samenstelling. Mocht je je willen inzetten voor de werkgroep Infra & Veiligheid, neem dan contact op via infra@veemarktsamen.nl

Veemarkt-7.jpg
Contact
bottom of page